1 mar 2016

Filled Under: , , , ,

Io domani (Marcella Bella) testo lyrics translation

Io domani é una delle più belle canzoni d'amore italiane degli anni '70, é
stata scritta da Gianni Bella ( musica) e da Giancarlo Bigazzi (testo) nel 1973 e cantata dalla sorella di Gianni: Marcella Bella.
Ebbe un notevole successo che si prolungò nel tempo.
Anche Mina Mazzini nel 1986 cantò una cover di questa canzone.
Io domani parla di un nuovo amore che una donna ha trovato, per il quale lascerà il vecchio fidanzato. Il suo nuovo uomo, ha già un'altra donna, ma non importa: lei lo amerà.

"Io domani " (Tomorrow, I...) , is one of the most beautiful Italian love songs of the 70s, the golden age of Italian music,  and  was written by Gianni Bella (music) and Giancarlo Bigazzi (lyrics) in 1973 and sung by Gianni's sister: Marcella Bella.
He had a remarkable success that lasted over time.
Even Mina Mazzini in 1986, she sang a cover of this song.
The song "Io domani", talks about a new love that a woman has found, which will leave the old boyfriend. Her new man, already has another woman, but no matter: she will love him.

Io domani (Marcella Bella) testo lyrics translation

IO DOMANI, MARCELLA BELLA TESTO LYRICS TRANSLATION

Testo Io domani marcella bella

Io domani glielo dico che non l'amo più
Gli confesso che al suo posto ora ci sei tu
Ho lottato contro l'attrazione strana delle tue mani
Mi facevo scudo con un sentimento che era spento
Cosa importa se con lei dovrò dividerti
Meglio respirarla piano la felicità, aspettandoti

Io domani avrò cura dei pensieri tuoi
Sarò donna oppure solo amica come tu mi vuoi
Guardami negli occhi, caro amore mio
Dimmi se qualcuno vuol dividerci
Tu non sai di cosa non sarei capace io
Io domani glielo dico che non l'amo più…

Come neve sciolta ho la sensazione di restare sola
Forse un po' per volta ci diremo appena una parola
Guardami negli occhi , caro amore mio
Dimmi se qualcuno vuol dividerci
Tu non sai di cosa non sarei capace io

Io domani, sembra assurdo, ma ricomincerei
Cosa importa se dal primo istante avevi scelto lei
Io domani… ma che dico se il domani è qui
La mia storia, amore, è stata troppo bella per finire così

Coro:
Guardami negli occhi, caro amore mio
Dimmi se qualcuno vuol dividerci
Tu non sai di cosa non sarei capace io

Lyrics translation Io domani: (Tomorrow, I...)

Tomorrow, I will tell him that I no longer love him,
I will confess him that you have taken his place.
I fought against the pull of your hands
I made a shield with a feeling that was off.
What does it matter if I will share you with her, happines is something to better breathe softly, waiting for you.

Tomorrow I will take care of your thoughts,
I will be your woman or just a friend, as you want me.

Look into my eyes, my dear love, tell me if anyone can split us.
You don't know what I would be able to do.

Tomorrow, I will tell him I no longer love him.
I felt to be alone, like melted snow.
Maybe in a short time we will just share a few words.

Look into my eyes, my dear love, tell me if anyone can split us.
You don't know what I would be able to do.

Tomorrow, it looks stupid, but I would start it again. I do not care if from the very beginning you had already choosen her.

Tomorrow, I... but what I say,
as tomorrow is already here,
but my story was too good to end it this way.

Look into my eyes, my dear love, tell me if anyone can split us.
You don't know what I would be able to do.

Lyrics translation Io domani (Я Завтра)

Завтра я скажу ему, что не люблю,
Я признаюсь ему, что теперь ты на его месте,
Я боролась с влечением твоих рук,
Я защищалась чувством, которое погасло.
Какое это имеет значение, если с ней я должна делить тебя?
Лучше тихо дышать счастьем, ожидая тебя.

Завтра я позабочусь о твоих мыслях,
Я буду женщиной или подругой, какой ты любишь меня.
Посмотри в глаза, мой любимый, и скажи: есть ли кто-то, кто хочет нас разделить?
Ты не знаешь, на что я способна.

Завтра я скажу ему, что большн не люблю его,
Как талый снег, во мне ощущение, что я буду одна,
Возможно, немного одновременно мы скажем друг другу одно слово.
Посмотри в глаза, мой любимый, и скажи: есть ли кто-то, кто хочет нас разделить?
Ты не знаешь, на что я способна.

Завтра я покажусь нелепой, но я бы повторила снова: какое это имеет значение, если с первого мгновения ты выбрал её?
Я завтра, но скажу,
Если завтрашний день здесь,
Моя история хочет быть слишком красивой, чтобы вот так закончиться.

Посмотри в глаза, мой любимый, и скажи: есть ли кто-то, кто хочет нас разделить?
Ты не знаешь, на что я способна.

Lyrics translation Io domani (Ja jutro...)

Jutro powiem mu, że już go nie kocham
Wyznam mu, że zająłeś jego miejsce
Walczyłam z dziwnym powabem Twoich rąk
Robiłam sobie tarczę z uczucia, które wygasło
Jakie to ma znaczenie, jeśli będę musiała dzielić się z nią Tobą
Lepiej oddychać szczęściem powoli, czekając na Ciebie

Jutro zadbam o Twoje zmartwienia
Będę Twoją kobietą lub tylko przyjaciółką, taką jaką mnie pragniesz
Popatrz mi w oczy, Kochanie
Powiedz mi, czy może nas ktoś rozdzielić
Ty nie wiesz, do czego byłabym zdolna
Jutro powiem mu, że już go nie kocham…

Jak stopniały śnieg, mam przeczucie, że zostanę sama
Może raz na jakiś czas zamienimy ze sobą słowo
Popatrz mi w oczy, Kochanie
Powiedz mi, czy może nas ktoś rozdzielić
Ty nie wiesz, do czego byłabym zdolna

Ja jutro, to wydaje się absurdalne, ale zaczęłabym od nowa
Jakie to ma znaczenie, że w pierwszej chwili wybrałeś ją
Ja jutro... ależ, co ja mówię, jeśli jutro jest teraz
Moja historia, Kochanie, była zbyt piękna, by mogła się tak skończyć

Chór:
Popatrz mi w oczy, Kochanie
Powiedz mi, czy może nas ktoś rozdzielić
Ty nie wiesz, do czego byłabym zdolna

0 commenti:

Posta un commento

Commenti Offensivi, Spam o Link verso altri siti non verranno pubblicati.